• พิมพ์

สถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ และแนวโน้ม

สถานการณ์ของธุรกิจแฟรนไชส์ ที่สำรวจล่าสุด (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2556)  โดย บริษัท แฟรนไชส์โฟกัส และ สมาคมแฟรนไชส์ไทย พบว่า มีจำนวนร้านและธุรกิจที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทยทั้งสิ้นประมาณ 75,000-85,000 แห่ง  โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละประมาณ 20%  หรือเฉลี่ยปีละประมาณ 8,000 กว่าสาขาต่อปี หรือเท่ากับ มีร้านที่อยู่ในธุรกิจแฟรนไชส์เกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณวันละ 20 แห่ง 

ซึ่งร้านที่เกิดขึ้นนี้  เป็นร้านที่มีรูปแบบการขยายธุรกิจโดยขายแฟรนไชส์  อย่างเช่น เซเว่น อีเลฟเว่น,สถาบัน การศึกษา คุมอง,เบรนฟิตเนส เป็นต้น  และร้านของบริษัทแฟรนไชส์เองที่ขยายสาขาของตัวเอง เช่น ร้านสตาร์บัคส์  ร้านดังกิ้น โดนัท รวมไปถึงกิจการกึ่งแฟรนไชส์ เป็นร้านขนาดเล็ก เช่น ไก่ย่าง 5 ดาว ร้านก๋วยเตี๋ยวประเภทรถเข็น ร้านกาแฟ ร้านชานม เป็นต้น

สถานการณ์ ธุรกิจแฟรนไชส์  ที่ผ่านมานับว่ามีการเติบโตที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจาก มาตรการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต่อเนื่องของรัฐบาล ในหลายหน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น และ ได้รับแรงสนับสนุนที่สำคัญของสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจ เอส เอ็ม อี ที่มีอยู่ในทุกสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจแฟรนไชส์นั้นเป็นเป้าหมายที่ได้รับการสนันสนุนในการให้เงินกู้ในลักษณะพิเศษต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้ขายแฟรนไชส์ และผู้ที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์  อีกทั้งสื่อมวลชนเองก็ให้ความสำคัญในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกิจการแฟรนไชส์ต่างๆ รวมถึงหน่วยงานเอกชน และ สมาคมแฟรนไชส์ไทยเอง ก็มีการอบรม สัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง  เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเติบโตของแฟรนไชส์ในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นทุกปี

สำหรับทิศทางของธุรกิจแฟรนไชส์ ในปี 2557 คาดว่า  ก็ยังคงมีแนวโน้มที่ดี และคาดว่าอัตราการเติบโตน่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 20-25%  ทั้งนี้ เกิดจากปัจจัยต่างๆ คือ

1.การขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค  เศรษฐกิจโดยรวม มีทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่า ณ.ช่วงเวลานี้ จะมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่ทำให้เศรษฐกิจถดถอยก็ตาม  แต่อัตราการเติบโตยังถูกคาดการณ์ว่า จะขยายตัว ราว 3% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นเป้าหมายในการขยายแฟรนไชส์ของทุกเบรนด์ ก็ยังมีความต้องการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์อยู่ ในต่างจังหวัด มีความเจริญ และสาธารณูประโภคเข้าถึง ทำให้เศรษฐกิจหลายจังหวัดขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว และในจังหวัดใหญ่ๆ ก็ขยับฐานะเป็นเมืองที่มีความเจริญเทียบเท่านครหลวงขึ้นเรื่อยๆ  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีศูนย์การค้าหลายแห่งยึดทำเลทองในจังหวัดที่มีศักยภาพ และนั่นก็เป็นโอกาสทองของธุรกิจแฟรนไชส์ด้วย

2.การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ ที่ให้ความสนใจในตลาดรวมขนาดใหญ่ของอาเซียน การเปิดตลาดนี้ที่กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะ ทำให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพตื่นตัว มองเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจออกไปให้กว้างขึ้น ซึ่งหลายคนมองว่าระบบแฟรนไชส์ อาจคือคำตอบที่จะช่วยให้ แผนการขยายธุรกิจเติบโตสู่ตลาดอาเซียน มีความเป็นไปได้

3.ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ปัญหาใหญ่ของธุรกิจในปัจจุบัน ทำให้การขยายธุรกิจในรูปแบบร้านสาขา อาจมีอุปสรรค ระบบแฟรนไชส์ จะเป็นทางออกวิธีการหนึ่ง  ในการแก้ปัญหานี้ โดยเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ อาจต้องการผู้ซื้อแฟรนไชส์เป็นผู้ร่วมธุรกิจ ที่ช่วยลดกำลังในการดูแลกิจการที่อยู่ไกลออกไป และลดกำลังในการสรรหาบุคลากร อันเป็นเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจหลายรายหันมาเลือกขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์

4.กิจการของคนรุ่นใหม่ มีกิจการของคนรุ่นใหม่ เกิดขึ้นมากมาย เป็นกิจการที่มีรูปแบบใหม่ หรือมีนวตกรรมใหม่ๆ ที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ แฟรนไชส์จะเป็นช่องทางที่ช่วยในการขยายธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่จำเป็นที่ต้องมีเงินทุนสูง

5.ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตขึ้น มีกิจการขนาดเล็กที่มีร้านสาขาอยู่แล้วมากมาย ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง เพื่อขยายกิจการในระบบแฟรนไชส์ ซึ่งกลุ่มนี้ อาจจะมีส่วนที่ทำให้สถานการณ์ของธุรกิจแฟรนไชส์ในครึ่งปีหลัง มีการขยายตัวมากขึ้น

6.การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่  ในปัจจุบัน  มีธุรกิจของคนไทย ที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์  หรือ ผู้ประกอบการ แฟรนไชซี่ นั้น ได้ผ่านประสบการณ์กันมาแล้วนับสิบปี ทำให้แฟรนไชส์รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จแล้ว ต้องการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ คนรุ่นต่อไป ทำให้เกิดการเรียนรู้ทางลัด ทั้งด้านการสร้างระบบแฟรนไชส์ และ การดำเนินงานร้านแฟรนไชซี่ให้ประสบความสำเร็จ 

 

7.การสนับสนุนที่ต่อเนื่อง ของภาครัฐ สถาบันการเงิน และองค์กรเอกชน  เช่นการอบรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การอบรมสร้างระบบแฟรนไชส์ของสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม การส่งเสริมของกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น และ การทำโครงการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย การสนับสนุนธุรกิจประเภทเอสเอ็มอี ของธนาคารต่างๆ และสมาคมแฟรนไชส์ ที่จับมือกับบริษัทแฟรนไชส์ชั้นนำ และผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ให้การปรึกษาแนะนำ และอบรมความรู้เรื่องแฟรนไชส์ที่ต่อเนื่อง และจัดทำคู่มือต่างๆ เพื่อถ่ายทอดการบริหารจัดการด้านธุรกิจแฟรนไชส์ อันเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้น การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์