ใบสมัคร อบรม สร้างระบบแฟรนไชส์ 30 ชั่วโมง

โทร และ ไลน์ :0863412973

 
ใบสมัคร อบรม สร้างระบบแฟรนไชส์  40 ชั่วโมง
  
 ชื่อ/นามสกุล..................................................................................................
 บริษัท...............................................................ตำแหน่ง...........................................
 ประกอบธุรกิจประเภท................................................................................................
 ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก...................................................................................................
   .......................................................................................................................
   ..........................................................................................................................
  โทร....................................................มือถือ.........................................................
   E-mail...................................................................................................................
   Website............................................................................................................
   ค่าสมัคร ท่านละ 8,500  บาท  (สมาชิกสมาคม แฟรนไชส์ไทย หรือ ศิษย์เก่า 8,000 บาท)
   รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 9,095 บาท
   ต้องการอบรม............. คน  คิดเป็นเงิน..........................................บาท
   ชำระผ่าน  Οเงินสด  Οโอนผ่านธนาคาร  Οเช็ค สั่งจ่าย บริษัท แฟรนไชส์โฟกัส จำกัด
   กรณีโอนเงิน บริษัท แฟรนไชส์ โฟกัส จำกัด
   Ο บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 65 เลขบัญชี 188-1-00420-1
   Ο บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัฒนาการ เลขบัญชี 123-2-14181-4
   Ο บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ เลขบัญชี 095-2-77844-7
   Ο บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาซีคอนสแควร์ เลขบัญชี 232-075545-3
   (กรุณาส่งใบสมัครนี้ พร้อมหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ Fax 02 321 7701
   หรือ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จกลับไปยังท่าน )

   หรือ ติดต่อคุณเมย์ โทรมือถือและ ID line: 0863412973