ใบสั่งซื้อ หนังสือ ไดเร็กทอรี่


 เล่มละ 300 บาท

ชื่อ/นามสกุล.......................................................................................................

บริษัท...............................................................ตำแหน่ง...........................................

ที่จัดส่งหนังสือ...................................................................................................

.........................................................................................................................

..............................................................................................................................

โทร....................................................มือถือ.............................................................

E-mail...................................................................................................................

Website............................................................................................................

ราคาเล่มละ 300 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว

ต้องการจำนวน............. เล่ม  คิดเป็นเงิน..........................................บาท

ชำระผ่าน  Οเงินสด  Οโอนผ่านธนาคาร  Οเช็ค สั่งจ่าย บริษัท แฟรนไชส์โฟกัส จำกัด

กรณีโอนเงิน บริษัท แฟรนไชส์ โฟกัส จำกัด

Ο บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 65 เลขบัญชี 188-1-00420-1

Ο บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัฒนาการ เลขบัญชี 123-2-214181-4

Ο บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ เลขบัญชี 095-2-77844-7

Ο บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาซีคอนสแควร์ เลขบัญชี 232-075545-3

 

(กรุณาส่งใบสมัครนี้ พร้อมหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ Fax 02 321 7701
หรือ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรแจ้ง 02 321 7701-4
เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือพร้อมใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน )