ใบสั่งจองคู่มือแต่งร้าน รับสิทธิราคาพิเศษ

ราคาเต็ม เล่มละ 450 บาท มีใบสั่งจองเหลือเพียง 350 บาท

 

ชื่อ/นามสกุล.......................................................................................................

บริษัท...............................................................ตำแหน่ง...........................................

ที่จัดส่งหนังสือ...................................................................................................

.........................................................................................................................

..............................................................................................................................

โทร....................................................มือถือ.............................................................

E-mail...................................................................................................................

Website............................................................................................................

ราคาลดพิเศษ 350 บาท รวมค่าจัดส่ง 30 รวมเป็น 380 บาท

ต้องการจำนวน............. เล่ม  คิดเป็นเงิน..........................................บาท

ยังไม่ต้องโอนเงิน จนกว่าหนังสือทำเสร็จ จะแจ้งให้ทราบ เพื่อชำระเงิน

กรุณาส่งใบสมัครนี้ ที่ Fax 02 321 7701
หรือ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.