ใบสมัคร                                              

                               Training & Coaching                                 

 

ชื่อ/นามสกุล.........................................................................................................

บริษัท...............................................................ตำแหน่ง...........................................

ประเภทกิจการที่ทำ.....................................................................................................

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก...................................................................................................

................................................................................................................................

..............................................................................................................................

โทร....................................................มือถือ.............................................................

E-mail...................................................................................................................

Website............................................................................................................

ค่าสมัคร ท่านละ   6,500  บาท

ศิษย์เก่า และ สมาชิกสมาคมแฟรนไชส์ไทยลดพิเศษเหลือเพียง   6,000 บาท

ต้องการอบรม............. คน  คิดเป็นเงิน..........................................บาท

ชำระผ่าน  Ο เงินสด  Ο โอนผ่านธนาคาร  Ο เช็ค สั่งจ่าย บริษัท แฟรนไชส์โฟกัส จำกัด

กรณีโอนเงิน บริษัท แฟรนไชส์ โฟกัส จำกัด

Ο บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 65 เลขบัญชี 188-1-00420-1

Ο บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัฒนาการ เลขบัญชี 123-2-14181-4

Ο บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ เลขบัญชี 095-2-77844-7

Ο บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาซีคอนสแควร์ เลขบัญชี 232-075545-3

 

(กรุณาส่งใบสมัครนี้ พร้อมหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ Fax 02 321 7701

หรือ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน )